La RFEF obre un termini de tres dies per a cobrir la plaça del Reus

El que acabi passant amb el Reus Deportiu i Reus B acabarà afectant a la Primera Catalana grup 2

La RFEF obre un termini de tres dies per a cobrir la plaça del Reus
La RFEF obre un termini de tres dies per a cobrir la plaça del Reus

La RFEF ha comunicat que s'ha obert un termini de 3 dies per a aquells clubs interessats a ocupar la plaça del CF Reus Deportiu i ha fixat en 452.022 euros la quantitat que han de dipositar, després de l'acord aconseguit per la Junta Directiva de la institució que dirigeix el futbol espanyol. Aquesta xifra ha estat calculada d'acord als deutes contrets pel Reus amb la RFEF i els deutes dels clubs de la mateixa categoria, i segons estableixen els articles 105 i 194 del Reglament General de la RFEF.

En cas que existissin diversos candidats per a fer-se amb aquesta plaça, es tindran en compte els mèrits esportius per a determinar el que finalment l'ocuparà. També des de la RFEF s'ha previst el procediment que es posarà en marxa en el cas que cap club es presenti i compleixi aquestes condicions. D'aquesta manera, s'obriria un nou termini de 48 hores perquè els interessats poguessin manifestar el seu interès, amb un pagament de 226.011 euros.

Si conclòs aquest segon termini es donés la mateixa circumstància i ningú es presentés, es passaria a una tercera fase. Per a cobrir aquesta vacant de Segona Divisió 'B' es fixaria el pagament de 113.005 euros. S'ha previst una quarta ronda, en cas que ningú es presenti a les anteriors, en la qual no caldria abonar cap quantitat. En tots aquests supòsits, quan existeixin diversos clubs interessats que haguessin complert amb les condicions establertes, es decidirà sempre valorant els mèrits esportius. 

La RFEF ha establert aquest procediment després de constatar que el CF Reus Deportiu no va presentar l'aval exigit, tal com s'estableix a l'article 105 del Reglament. Després d'analitzar aquesta situació, i d'acord a la normativa vigent, la Junta Directiva va decidir aplicar l'article 194 i calcular la quantitat que hauria d'abonar el club que optés a aquesta plaça, tenint en compte els deutes contrets pel Reus i els mèrits esportius dels aspirants.

Tota aquesta situació acaba provocant incertesa a Primera Catalana i la seva futura composició, tant del grup 1 com del grup 2. És per això que s'està molt atent a què acabarà passant amb el Reus Deportiu i Reus Deportiu B.