Consignes estèrils, jugadors estèrils

Ara que ja fa pràcticament un mes i mig que la temporada s'ha acabat cal fer algunes reflexions. L'estiu ens hauria d'ajudar a endreçar les idees i clarificar, si cal, l'argument futbolístic de cada entrenador.  En aquest capítol, important per a molts, sense sentit per a d'altres, caldria fer autocrítica del missatge que emet l'entrenador cap al jugador. Aquest missatge que sembla que sigui poc important per alguns tècnics, pot ser decisiu en la presa de decisió del jugador en determinats moments del joc.

Estem farts de veure consignes d'entrenadors buides de continguts als jugadors, sobretot en una etapa vital, la del futbol base. Escoltem exclamacions com aquestes a qualsevol camp: 'Has de córrer més!!  Defensa millor!!  Lluita, que no et mous mai!! No aturis la pilota, tira-la fora!! No la perdis!! Què fas?  En totes aquestes exclamacions, totes estan buides de contingut i cap escenifica un missatge relatiu al joc.

En els entrenaments, base del dia a dia en la relació entrenador-jugador, ja veiem una falta de coherència i lògica futbolística. Les consignes i les correccions són la base d'un entrenador per transmetre als jugadors. Una consigna serveix per com s'ha de fer aquella acció i són les directrius bàsiques de l'ensenyament i l'aprentatge per al jugador. Les correccions que cal fer han de partir d'una base, les consignes.  

Avui en dia anem curts d'entrenadors que utilitzin consignes als entrenaments i als partits. Cal pensar que si volem jugadors que llegeixin i entenguin el joc, necessitem entrenadors que siguin clarificadors del joc.

Les consignes ajuden a edificar jugadors amb criteri, entenedors del joc i preocupats per l'aprenentatge. Si seguim amb consignes estèrils, tindrem jugadors estèrils i desorientats per un missatge buit de contingut i realitat futbolístic. Llenguatge proper al futbolista, per edats, per categories i sobretot que orienti al jugador.