Marc Carós i Manel Amor comparteixen victòria a La Hivernal de Campdevànol