Albert Pujol i Abel Bolance, vencedors de la tercera Entrevalls