La llevantada deixa pluges amb més de 100 litres acumulats