El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya restaura la maça de Camprodon