Aiguavés posa en dubte la legitimitat de la junta rectora