Les pilones per accedir al barri vell de Ripoll despareixeran en breu