Les obres d'adequació de la plaça de Capranica de Ripoll ja són una realitat