Adjudicat el tram de Sant Joan de la Via Ciclista del Ter