Es licita l'Institut Escola de la Coromina del Bac